เจาะเวลาหาอนาคต พยากรณ์ทิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีโลก 2558

เจาะเวลาหาอนาคต พยากรณ์ทิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีโลก 2558

อนาคต เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ก็สามารถใช้ปัจจัยแวดล้อมบวกสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลประเมินแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักข่าวกรองหมายเลข 1 “ซีไอเอ” สหรัฐอเมริกา ลงมือศึกษาข้อมูลเพื่อทำนายผลกระทบของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อโฉมหน้าของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ขอเชิญทุกท่านนั่งไทม์แมชชีนเจาะรูหนอนแห่งเวลาไปสู่ปีพ.ศ.2558 พร้อมๆ กัน ณ บัดนี้!


โลกแห่งนวัตกรรม

ภายในปี 2558 ความแพร่หลายและพัฒนาการอันก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) รวมทั้งประโยชน์ใหม่ๆ ที่ได้จากความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทคโนโลยี) จะสร้างแนวโน้ม หรือ เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับโลก 2 ประการ

– จะเกิดการบูรณาการ ผนึกความรู้ด้านไอที เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่จำนวนมาก ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำพานิชอิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) การสาธารณสุข และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของพลเมืองโลก

– เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้า จะถูกต่อยอดให้มีสมรรถภาพมากขึ้นเพื่อปรับตัวให้โดนใจตลาด เช่น พัฒนาโปรแกรมใหม่ที่ใช้กับชิพคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าได้

ระยะ เวลานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไล่ไปจนถึงการนำมา ประยุกต์ใช้งานจริงๆ ในฐานะ “วิทยาศาสตร์ชั้นสูง” จะหดสั้นลงกว่าเดิม ขั้นตอนการทดลองเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการจนถึงจุดที่ผลิตออกวางตลาดได้จริง ก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

สู่ยุคมนุษย์ไอที

พัฒนาการ ไอทีจะเดินหน้าบุกตะลุยเข้าไปในทุกส่วนของสังคม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มากมหาศาล ตลาดไอทีจะเติบโตขยายตัวอย่างร้อนแรงเพราะราคาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ลดลง แต่ปริมาณความต้องการของตลาดสูงขึ้น

ดาวเทียมวงโคจรต่ำ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ จะเปิดพรมแดนการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงขอบเขตระดับประเทศเข้า กับสังคมโลก

ในปี 2558 กระแสแห่งเทคโนโลยีไอทีจะไหลบ่าเข้าสู่เขตชนบททั่วทุกมุมโลก จากเดิมที่เคยมีอัตราการใช้งานอยู่เฉพาะในเขตเมือง และบรรดา

ผู้บุกเบิกไอที” ในแต่ละประเทศ แต่ละสังคมจะก้าวขึ้นมาเป็น “ชนชั้นนำ” ทางเศรษฐกิจและการเมือง
– อย่างไรก็ตาม บางประเทศและประชากรบางกลุ่มจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิวัติไอทีดังกล่าว
– ในกลุ่มชาติกำลังพัฒนา คาดว่า “อินเดีย” จะยังคงเป็นหัวหอกด้านการพัฒนาระบบไอที
– “จีน” จะเป็นตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้ยกระดับคุณภาพประชากรในชนบท ส่วนการควบคุมข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ตน่าจะผ่อนคลายกว่าทุกวันนี้
– ประชากร “รัสเซีย” ที่อยู่ในเมืองใหญ่จะคุ้นเคยกับการนำไอทีมาใช้ประโยชน์ก่อนหน้านี้ 2558 แต่ประชากรทั่วๆ ไปยังเรียนรู้ไอทีได้ช้า
– “ละตินอเมริกา” กลายเป็นตลาดที่บริษัทไอทีขนาดใหญ่นิยมเข้าไปลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา
ในด้านบวกย่อมมีด้านลบ สังคมที่ก้าวหน้าด้านไอทีจะสร้างบรรยากาศทำให้ผู้คนเกิดความหวาดระแวงว่าจะ ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยง่าย รัฐบาลจะถูกประชาชนจับตาอย่างหนักว่าลอบใช้เทคโนโลยีไอทีล้วงดูข้อมูลส่วน บุคคลหรือไม่ และเรียกร้องให้รัฐควบคุมอันตรายที่เกิดจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต

 

เทคโนโลยีพระเจ้า

อีก 10 ปีข้างหน้า จะเกิดการปฏิวัติความรู้ด้าน “เทคโนโลยีชีวภาพ” หรือ “ไบโอเทคโนโลยี” อย่างสุดขั้ว ทำให้มนุษย์มีวิถี ทางใหม่ๆ ในการรักษาโรค เพิ่มผลผลิตทางอาหาร-การเกษตร มีวิธีลดมลพิษแนวใหม่ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
แต่คนกลุ่มแรกๆ ที่จะได้ประโยชน์จากความสำเร็จดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ ก็คือชาติตะวันตกและกลุ่มคนรวย
บริษัทไบโอเทคโนโลยีจะตกเป็นจำเลยของสังคมส่วนใหญ่ ฐานกระทำผิดศีลธรรม พยายามทำตัวเป็นพระเจ้า และฝ่าฝืนกฎธรรมชาติ โดยพัฒนาการสำคัญที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
– ความรู้จากการถอดรหัส-ทำแผนที่พันธุกรรมมนุษย์ จะทำให้แพทย์มีเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง
– มีการนำศาสตร์ด้านพันธุวิศวกรรม เซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) ชีววิทยา กับวัสดุศาสตร์ มาผลิตเป็น “อวัยวะอะไหล่” ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอวัยวะตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ผ่าตัดซ่อมแซมเซลล์ประสาท ปลูกเรตินาตา ฯลฯ
“ยา” ถูกผลิตออกมาให้ออกฤทธิ์ดีที่สุดสำหรับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน
– ถึงแม้พืชตัดต่อพันธุกรรม (พืชจีเอ็มโอ) และสัตว์ที่เกิดจากกระบวนการคัดลอกพันธุกรรม (โคลนนิ่ง) จะถูกต่อต้านและอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมือง แต่ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลิตอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการครบถ้วนแก่ประชากรในชาติยากจน
– หน่วยงานความมั่นคง เช่น ตำรวจ จะพัฒนากรรมวิธีพิสูจน์บุคคลผ่านการตรวจพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ซึ่งทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น
“นาโนเทค”จิ๋วมหัศจรรย์
“นาโนเทคโนโลยี” จะพลิกโฉมหน้าความรู้ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยเรียนรู้มาอย่างสิ้นเชิง
รถยนต์กับสมองกลคอมพิวเตอร์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
หุ่นยนต์จิ๋วที่สามารถเดินทางเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อฉีดยาทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง
ตึกที่สร้างจาก “คอนกรีตนาโน” เนื้อละเอียดสุดๆ จนฝุ่นกับเชื้อแบคทีเรียมาเกาะทำลายผิวไม่ได้
เหล่านี้คือวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2558 ที่ซีไอเอพยากรณ์เอาไว้


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: